Prezident Slovenskej republiky na obchodnej návšteve v Keni Nairobi, KEŇA: Prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska, je na trojdňovej oficiálnej návšteve Kene. Návšteva prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku začala dnes vojenským vyznamenaním zavŕšeným 21 vojenskými salvami. Kiska, ktorý do Kene pricestoval v nedeľu, Je to vôbec prvá návšteva slovenskej hlavy štátu v Keni a celej Subsaharskej Afrike.. Bol prijatý prezidentom Kene Uhuru Kenyattom v oficiálnom sídle prezidenta v Nairobi. Slovenský vrcholový predstaviteľ začal druhý deň svojho pobytu vzdaním úcty v mauzóleu zakladateľa Kene a prvého kenského prezidenta Mzee Jomo Kenyattu. Kiska sa následne presunul do oficiálneho sídla prezidenta Kene na recepciu. Pred spustením 21 sálv z kanóna orchester Obranných síl Kene zahral národné hymny Kene a Slovenskej republiky. Kiska sa následne stretol s prezidentskou stážou, ktorá bola odčlenená od kenskej armády. Uhuru a Kiska viedli rokovania, ku ktorým sa neskôr pridali aj ich delegácie. Agenda rokovaní bola zameraná na import kenských produktov do Slovenskej republiky, ktorý prispeje k vyrovnaniu obchodných vzťahov, ktoré sú v súčasti výhodné pre Slovenskú republiku. Predpokladá sa, že Uhuru potvrdí vedúcu úlohu Kene vo východoafrickom regióne ako ukážkového príkladu pre investorov zo Slovenskej republiky. Prezident Kenyatta taktiež potvrdil, že Afrika smeruje ku konsolidácii svojich ekonomík potrebných na vytvorenie Kontinentálne zóny voľného obchodu, ktorá pritiahne viac obchodných investícií. Ekonomika Kene je založená na obchodných stykoch s minimálnym množstvom podnikov vlastnených štátom a s liberalizovaným externým obchodným systémom. Krajina je považovaná za východoafrické a stredoafrické centrum pre finančné, komunikačné a dopravné služby. Slovenská republika je vysokopríjmovou rozvinutou ekonomikou, jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík v Európskej únii. HDP Slovenskej republiky v roku 2015 bolo približne 138 277 miliónov dolárov a HDP na osobu 25 525 dolárov. Hlavné odvetvia priemyslu v Slovenskej republike sú spracovanie kovov, papiera a tlač, potravinový priemysel, výroba elektrickej energie a plynu, spracovanie ropy, jadrová energetika, výroba dopravných prostriedkov, výroba elektrických a optických nástrojov, spracovanie gumy a strojárenský priemysel. Organizácia Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SlovakAid) potvrdila, že prezident Kiska počas svojej návštevy navštívi niekoľko projektov a aktivít, ktoré Slovenská republika prostredníctvom SlovakAid v Keni podporuje. Agentúra podporuje rozvojové projekty v Keni od roku 2004. Keňa je jednou z troch štátov subsaharskej Afriky, v ktorom má Slovenská republika diplomatickú misiu. Zvyšnými dvomi krajinami sú Juhoafrická republika a Nigéria. špeciálne poďakovanie patrí Marie Kučerovej

Africké Kultúrne, Informačné a Integračne Centrum

Ružinovská 1,

821 02 Bratislava

Tel:  +421 (0) 904 254 939

Email: info@akiic.sk

 

©2010 webwiz Computers