Investovanie Domov miliardy ľudí, rozsiahly trh, tucty rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomík, rastúca stredná vrstva. Afrika sa čoraz viac stáva ďalšou veľkou destináciou globálneho investovania. Poskytujeme konzultačné služby potenciálnym slovenským investorom, ktorí majú záujem o zvyšovanie priamych zahraničných investícii do afrických krajín, a to cez strategické konzultovanie, rozvoj obchodných vzťahov a projektové financovanie. Naše centrum identifikuje kapitál a investorov pre strategické projekty, trh a príležitosti na Africkom kontinente, a tiež pracovať a poskytovať investičné poradenstvo pre verejný sektor aj pre súkromné podniky. Priame zahraničné investície v Afrike;KPMG Afrika: Podľa rôznych renomovaných predpovedí, africká ekonomika očakáva nárast o viac ako 5 % v rokoch 2012/13, pričom sa očakáva, že celkový hrubý domáci produkt dosiahne US $2,6 bilión do roku 2020. Zároveň kontinent má najrýchlejšie expandujúcu pracovnú silu vo svete. Dnes je viac ako 500 miliónov ľudí v produktívnom veku (15 – 64) a odhaduje sa, že do roku 2040 tento počet prekročí 1,1 miliardy, čím by bol rozsiahlejší ako Čína alebo India. ● Poskytujeme maticu investičných príležitostí z hlavných sektorov zanalyzovanú naprieč všetkými krajinami v Afrike, v kľúčových sektoroch ako energia, komunikácie, nehnuteľnosti, infraštruktúra, manufaktúra, farmárstvo, atď. ● Poskytujeme detailný profil každej z afrických krajín vrátane informácii o investíciách, daňovom zaťažení a podnikateľských scenárov, bilaterálnych trhov a dohôd, významných investíciách v Afrike, významnom importe a exporte, príležitostiach v kľúčových sektoroch a dôležitých investičných udalostí. ● Poskytujeme štatistické údaje o krajinách a obchode a tiež investičnú maticu africkej ekonomiky spolu s investičnými príležitosťami. Poskytujeme mesačný e-newsletter s cieľom pravidelného udržiavania kontaktov s investormi, a tiež s cieľom poskytovať aktuálne informácie o obchodných príležitostiach, investičných poradenstvách , o projektoch v ponuke a o akciách v súvislosti s investíciami. "Potenciál pre vysoko profitové investovanie v Afrike je obrovské, ale množstvo investorov ostáva v nevedomí o uplynulých a súčas-ných príležitostiach. Afriky je jedným z najväčších tajomstiev súčasnej ekonomiky .“ Podľa bývalého gen. tajomníka OSN Koffiho Annana

Africké Kultúrne, Informačné a Integračne Centrum

Ružinovská 1,

821 02 Bratislava

Tel:  +421 (0) 904 254 939

Email: info@akiic.sk

 

©2010 webwiz Computers