Misia AKIIC podporuje imigrantov na ich ceste poskytovaním kreatívnych a iných programov, ktoré sú kultúrne a jazykovo prispôsobené, budovaním komunity založenej na vzájomnom rešpekte a spolupráci, a vytváraním zdravého a širokého priestoru pre otvorený dialóg a zmierenie pre všetkých. Vízia AKIIC vidí Slovensko ako krajinu, v ktorej všetci imigranti participujú svojimi prednosťami, zručnosťami, talentom a kultúrou na posilňovaní, transformácii a informovanosti ich komunity. ﷯ Aktivít S pomocou dobrovoľníkov organizácia poskytuje imigrantom informácie ohľadom usídľovania sa, právne poradenstvo, preklady a interpretácie, slovenský jazyk, pracovnú inštruktáž a podobné podporné služby. Organizácia sa podieľa na workshopoch o multikulturalizme, uvedomovaní si rôznorodosti, o imigrácii, antirasizme a ľudských právach. Obhajujeme férové zákony a politiky, ktoré propagujú rovnocenné zaobchádzanie a príležitosti, a podporujú medzikultúrne podujatia zvyšujúce interakciu medzi africkými imigrantmi a slovenskými obyvateľmi. A to organizovaním sociálnych a kultúrnych interaktívnych aktivít a vytváraním zámerných príležitostí pre afrických imigrantov a domácich obyvateľov pracovať spolu, identifikovaním bariér, rozvojom politík a implementovaním programov, ktoré umožnia integráciu imigrantov.
Hodnoty AKIIC • Veríme v schopnosť každého jedného obohatiť slovenskú spoločnosť svojím jedinečným pôsobením. • Naším poslaním je byť efektívnymi, adaptabilnými a zásadovými v našom prístupe k ľuďom a daným situáciám. • Veríme, že zmysluplná premena smerom k sociálnej spravodlivosti je možná len cez vývoj systému a inštitúcií.

Africké Kultúrne, Informačné a Integračne Centrum

Ružinovská 1,

821 02 Bratislava

Tel:  +421 (0) 904 254 939

Email: info@akiic.sk

 

©2010 webwiz Computers