Budúcnosť Európy je v Afrike Peter Bálint Infinity Capital Vnútorná miera výnosu priamy zahraničných investícií je v priemere vyššia v rozvojových krajinách než v rozvinutých a to z toho dôvodu, že vzhľadom na riziká potrebujú investori rýchlu návratnosť. Najvyššie IRR sa preto logicky dosahuje v Afrike. Čín si v Afrike zabezpečuje surovinovú základňu na desaťročia dopredu. Martin Barto Sberbank Vo všeobecnosti investície v rozvojových štátoch diverzifikujú riziko investorov a súčasne tým, že sa investuje v štátoch, v ktorých je rast HDP vyšší než v materských štátoch, prinášajú tieto investície nadpriemerné výnosy. Stanislav Pánis J&T Banka Západným podnikom to prináša nové rýchlo rastúce trhy a tým aj nové zdroje ziskov, diverzifikáciu a obrovský potenciál do budúcnosti, ktorý nevidia na ich domácich trhoch. Štatistiky hovoria napríklad o tom, že veľkosť africkej ekonomiky sa od roku 2000 do roku 2012 viac ako strojnásobila a výhľady do budúcnosti sú optimistické. Vybrané ekonomiky regiónu by mali v dohľadnej budúcnosti patriť medzi najrýchlejšie rastúce na svete, čo bude atraktivitu kontinentu ďalej zvyšovať. Veď mnohé krajiny Afriky na čele s Marokom patria medzi najväčších reformistov na svete podľa Doing Business Reportu Svetovej banky 2012. Potvrdzuje to aj prieskum Ernst & Young, kde až tri štvrtiny opýtaných biznis lídrov očakáva ďalšie zlepšenie sa atraktivity Afriky pre investorov. Čo by mohlo Európe priniesť zvýšenie investícií napríklad do Afriky? Mohol by rozmach tohto kontinentu následne podporiť aj rast ekonomiky v Európe, ktorá ho teraz určite potrebuje? Peter Bálint Európa už v Afrike značný vplyv má. Historicky bola Afrika kolóniou európskych mocností. Politické väzby sa menili, ale ekonomické zostali stabilné. Veľká Británia má vplyv na južnom cípe Afriky, Francúzsko zase vo frankofónnej časti. Problém je, že EÚ a USA trochu zaspali doba nechali Čínu upevniť si pozície a to hlavne v diktátorských krajinách ako Demokratická republika Kongo alebo Sudán. Ekonomický rozmach Afriky by prospel celému svetu. Ešte začiatkom 80 rokov bola Afrika a Čína na približne rovnakej úrovni a pozrime sa, kde sú teraz. Afrika je obrovský nevyužitý potenciál. Martin Barto Niektoré africké štáty - napr. Angola, Mozambik, Ghana, Rwanda, Nigéria vykazujú pozoruhodné miery ekonomického rastu a po rokoch otrasoch aj politickú stabilitu. Zdá sa, že rozmach tohto kontinentu je predo dvermi. Európe, ktorá má k Afrike po mnohých stránkach blízko, by ten rozmach ekonomicky veľmi pomohol. Navyše by sa možno aj zmiernil migračný tlak, ktorý tiež smeruje najmä do Európy. Stanislav Pánis Rast európskych investícií v Afrike prospeje predovšetkým rastu ekonomiky cieľovej destinácie. Následná konvergencia afrických ekonomík by mohla znamenať príležitosť pre exporty z Európy, čo by dokázalo už podporiť aj rast starého kontinentu. K najväčším investorom v Afrike patria malajzijskí, čínski a americkí. Európa v tomto smere zaostáva. Pri budúcom ekonomickom rozmachu môžu mať tieto krajiny konkurenčnú výhodu? Existuje tu riziko pre Európu, že nevyužije črtajúcu sa možnosť expanzie na rozvíjajúce sa trh? A neskôr na to môže doplatiť? Peter Bálint V južnej Afrike sa napríklad vyrábajú všetky BMW s riadením v pravo. V Botswane dominuje reťazec predajní Spar, čo je rakúska firma. V Nigérii sú pivovary Guiness, pre ktoré je Nigéria druhým najväčším trhom na svete. Nemyslím si, že Európa veľmi zaostáva a to kvôli už spomenutým historickým väzbám. Martin Barto Čína, Malajzia aj USA do istej miery ťažia z toho, že ich vzťahy s africkými štátmi nepoznačila koloniálna minulosť. Každý z týchto troch štátov má v časti afrických štátov istú špecifickú konkurenčnú výhodu. Európa má vytvorenú spoločnú štruktúru s Afrikou - Pratnerstvo EÚ - Afrika, ktorá tvorí dobrý základ pre mnohostrannú spoluprácu a na ktorej sa dá budovať. Samozrejme, že veľmi závisí od toho, aký konkrétny obsah táto spolupráca bude mať a ako sa to prejaví na bilaterálnej spolupráci a konkrétnych projektoch európskych podnikov. Stanislav Pánis Nemyslím si to. Podľa štúdie Ernst & Young patria súkromní investori, z hľadiska priamych zahraničných investícií, z Veľkej Británie, Francúzska a Nemecka medzi najväčších počtom projektov v Afrike za obdobie rokov 2007-12. Domnievam sa, že aj európske spoločnosti si uvedomujú príležitosti, ktoré poskytuje nastolený rastový azimut Afriky. Túto šancu neprepasú. Práva naopak, budú sa sem tlačiť čoraz viac vzhľadom na pomaly rastúce domáce trhy a vzhľadom na potrebu ďalšej diverzifikácie. Napríklad počet nemeckých projektov rástol za obdobie rokov 2007 až 2012 15-percentným tempom ročne. zdroj:hnonline