Afriku zrejme čaká boom, tvrdí obchodná komora Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) plánuje viac spolupracovať s Kenskou národnou obchodnou a priemyselnou komorou. Dnes predstavitelia obidvoch organizácií podpísali memorandum o porozumení, na základe ktorého chcú zintenzívniť spoluprácu, rozvíjať obchody a investície. Predstavitelia obidvoch komôr Peter Mihók a Kiprono Kittony sa dohodli, že si budú vymieňať informácie o obchode a investíciách, vyvinú spoločnú podnikateľskú databázu či budú spolupracovať pri organizovaní a zabezpečovaní účasti svojich členov na výstavách a veľtrhoch v partnerskej krajine. Dôležitou súčasťou spolupráce bude aj výmena informácií o ekonomike partnerskej krajiny, pravidlách zahraničného obchodu, clách a aktuálnej legislatíve. Memorandum platí päť rokov a jeho platnosť sa automaticky predlžuje.
"Afrika zrejme po Juhovýchodnej Ázii zažije svoj zaslúžený boom, ktorý potrebuje v oblasti ekonomiky a aj spoločensky. Na to by sme nemali na Slovensku zabúdať. Toto memorandum ukazuje, že chceme byť pripravení, chceme byť pri tom, keď nastane ten správny čas," zhodnotil význam tejto spolupráce Mihók. Perspektívnymi oblasťami, v ktorých by mohli obidve komory výraznejšie spolupracovať, je obnova a výstavba infraštruktúry, oblasť energetiky, vodného hospodárstva, ale aj dodávka stavebných a iných strojov. V rokoch 2006 až 2012 objem slovenského vývozu do Kene niekoľkonásobne prevyšoval dovoz. Po prechodnom poklese v roku 2010 vzájomná obchodná výmena opäť rastie. Slovenský vývoz do Kene stúpol v roku 2011 medziročne o 37,8 %, v roku 2012 o 4,9 %. Tvorili ho najmä elektrické stroje a zariadenia, papier a lepenka, optické, fotografické, meracie, lekárske nástroje a osobné vozidlá. Až do roku 2011 dovážalo Slovensko z Kene hlavne rezané kvety – ich podiel na celkovom dovoze z tejto africkej krajiny predstavoval až 55,8 %. V roku 2012 tento podiel klesol, pretože sa výrazne zvýšil dovoz kávy. Tradične dovážanými tovarmi sú tiež ovocie a zelenina, ako aj prípravky zo zeleniny a ovocia. zdroj: hnonline.sk/