Informačné centrum Africké kultúrne, informačné a integračné centrum „ AKIIC “ pozýva Potenciálni slovenskí investori ktori hľadajú investičné príležitosti v Afrike. Poskytújme informácie o pracovnom trhu vrátane: • Poskytujeme maticu investičných príležitostí z hlavných sektorov zanalyzovanú naprieč všetkými krajinami v Afrike, v kľúčových sektoroch ako energia, komunikácie, nehnuteľnosti, infraštruktúra, manufaktúra, farmárstvo, atď. • Poskytujeme detailný profil každej z afrických krajín vrátane informácii o investíciách, daňovom zaťažení a podnikateľských scenárov, bilaterálnych trhov a dohôd, významných investíciách v Afrike, významnom importe a exporte, príležitostiach v kľúčových sektoroch a dôležitých investičných udalostí. • Rád týkajúcich sa vybranej lokality na základe získaných informácii o dostupnej pracovnej sile • Komplexných služieb Ľudských zdrojov • Poskytujeme štatistické údaje o krajinách a obchode a tiež investičnú maticu africkej ekonomiky spolu s investičnými príležitosťami. • Prehľadu africký trh • Prieskumu platov • Prieskumu zamestnaneckých benefitov • Informácií o Zákonníku práce • Prehľadu nákladov na zamestnaca • Makroekonomických Mikroekonomických ukazovateľoch