Prečo sa Afrika nazýva Čiernym kontinentom?
Opäť sú tu majstrovstvá sveta vo futbale a ja som sa tešil na to ako si sadnem, vyložím si nohy a budem si vychutnávať výkony najlepších tímov a hráčov z celého sveta. Keď som takto pozeral zápas Chorvátska s Nigériou, zrazu som dostal šok. Známy športový komentátor RTVS Ľuboš Hlavena bezostyšne povedal, že Nigérijčania sú z „čierny kontinent.“ Na chvíľu som zamrzol a musel som premýšľať, že aký je kontext tohto nevyprovokovaného „útoku.“ Rozhodol som sa preštudovať používanie pojmu „čierny kontinent“ v slovenských médiách. Zistil som, že slovenské médiá znormalizovali používanie tohto pojmu, ako aj iných stereotypných názorov o Afrike a ľuďoch afrického pôvodu. ﷯ Africká príroda patrí medzi najkrajšie na svete. Je tiež kontinentom, kde sa vyvinul moderný človek Homo sapiens a sídlili tu niektoré z najväčších impérií v dejinách. Napriek všetkým týmto pozitívam má však Afrika už niekoľko storočí povesť chudobného, nebezpečného miesta, ktoré pokrok obišiel. Zastaralá prezývka čierny kontinent možno symbolizuje túto zlú reputáciu viac ako čokoľvek iné. Táto prezývka a aj ďalšie pojmy, na ktoré som narazil neskôr, sú rasistické a urážlivé a ich používanie už v dnešnej dobe nie je opodstatnené, obzvlášť ak nie sú zasadené do správneho historického kontextu. Ale prečo sa vlastne Afrika nazývala čiernym kontinentom a prečo je tento pojem dnes taký urážlivý? Pozrime sa bližšie na jeho históriu. Zemepisné objavy v Afrike Presný pôvod názvu čierna Afrika nie je známy, ale jeho používanie sa rozšírilo pod vplyvom dvoch kníh britského cestovateľa Henryho Mortona Stanleyho. Obe vo svojich názvoch obsahujú slovo čierny: Naprieč čiernym kontinentom (1878) a V najčiernejšej Afrike (1890). Bežne sa pôvod pojmu vysvetľuje tým, že v 19.-tom storočí bola Afrika neprebádaná a pre Európanov neznáma. V tomto kontexte slovo čierny znamená jednoducho záhadný. To je ale trochu zavádzajúce vysvetlenie. V tom čase totiž Afrika nebola až taká neprebádaná. Africké kráľovstvá už tisíce rokov obchodovali s Európou, Blízkym východom a Áziou. Afrike bola neznáma iba pre tých, ktorí tam nežili. Napriek tomu, predstava, že Afrika je „čierna“ slúžila ako zámienka pre vlnu zemepisných výprav, ktoré sa na kontinente uskutočnili v 19.-tom storočí. Po zákaze obchodovania s otrokmi v Atlantickom oceáne sa Európania začali viac zaujímať o Afriku, predovšetkým o jej vnútrozemie. Finančná a politická podpora pre výpravy do Afriky vychádzala zo záujmu o zisk a moc. Zemepisný výskum Afriky sa stal súťažou medzi európskymi štátmi. Bádatelia ako Stanley sa vo svojich knihách prezentovali ako odvážni dobrodruhovia, ktorí sa snažili skrotiť neznáme krajiny. V skutočnosti často cestovali po existujúcich trasách a viedli ich africkí sprievodcovia a miestni vodcovia. Vnímanie Afriky ako čierneho kontinentu však pretrvalo s pomocou ich prikrášlených príbehov. Ešte čiernejšie Keď európske štáty začali deliť Afriku na kolónie, začali na kontinent cestovať misionári. Ich cieľom bolo konvertovať na kresťanstvo ľudí, ktorých považovali za menejcenných a barbarských. Ak sa miestni obyvatelia začali brániť, misionári považovali za príčinu svojich neúspechov vrodenú „čiernosť“ Afričanov. Misionári boli presvedčení, že Afričania sú odrezaní od spásonosného svetla kresťanstva. Keď bádatelia, obchodníci a misionári zneužívali svoje postavenie v Afrike a zákonite narazili na problémy, videli príčinu nie vo svojich chybách, ale v „čiernom kontinente.“ V ich chápaní Afrika vo svojej podstate zvýrazňovala „čiernu,“ barbarskú stránku ľudskej osobnosti. V tomto ponímaní prívlastok čierny už neoznačuje nejakú záhadnosť. Nie je to ani geografický pojem. Je to pojem, ktorý vychádza z bigotných pohľadov na Afriku a jej obyvateľov. Prispel aj ku zdôvodneniu kolonizácie Afriky a násilia s tým spojeného. Prečo sa teda Afrika nazýva čiernym kontinentom? Henry Morton Stanley použil pojem „čierny kontinent,“ aby vytvoril dojem niečoho záhadného a exotického. Jeho cieľom bolo predať čo najviac kníh. Pojem sa však v Európe rozšíril v inom význame. Spája sa s Afrikou ako s miestom divokým, barbarským a neskrotným. Tým, že Európania takto vnímali Afriku, bolo pre kolonialistov a misionárov ľahšie zdôvodniť svoje často brutálne činy. Prídavné meno čierny teda v tomto kontexte už neznamená niečo neznáme, ale popisuje ľudí, ktorí sú zlomyseľní a nevzdelaní. Vzhľadom na historické pozadie označenia čierna Afrika, je pochopiteľné, že niektorí ľudia nesúhlasia s jeho používaním, obzvlášť v bežnej, hovorovej reči. Napriek tomu, že nie je priamo spojené s farbou pleti Afričanov, jeho pôvod je rasistický, keďže sa vzťahuje barbarstvo, ktoré Európania považovali za súčasť Africkej kultúry. Na záver stojí za zmienku, že v niektorých kontextoch má tento pojem zmysel aj v súčasnosti. Keďže vo veľkej časti Afriky nie je dostupná elektrická energia, vyzerá kontinent na satelitných snímkach doslova čierny. Môžete si o tom viac prečítať v tomto článku v časopise The Economist. Niekedy nie je najdôležitejšie aké slová používame, ale ako ich používame. Zdroj AKIIC TEAM The Sporcle blog

Africké Kultúrne, Informačné a Integračne Centrum

Ružinovská 1,

821 02 Bratislava

Tel:  +421 (0) 904 254 939

Email: info@akiic.sk

 

©2010 webwiz Computers