Košice 5. marca (TASR) - Jana Dubovcová vo svojom podaní poukazovala na údajný rozpor zákona o pobyte cudzincov s Ústavou SR a Európskym dohovorom o ľudských právach. Ústavný súd (ÚS) Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna odmietol návrh verejnej ochrankyne práv o nesúlade zákona o pobyte cudzincov s Ústavou SR z dôvodov podania zjavne neoprávnenou osobou. Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová pritom v samotnom podaní upozorňovala na skutočnosť, že zákon predpokladá, že má možnosť predkladať návrhy na ÚS aj z vlastnej iniciatívy bez toho, aby bol vo veci podaný podnet. Dubovcová vo svojom podaní poukazovala na údajný rozpor zákona o pobyte cudzincov s Ústavou SR a Európskym dohovorom o ľudských právach. Upozornila na skutočnosť, že novela zákona o pobyte cudzincov obsahuje ustanovenie, ktoré by mohlo v budúcnosti viesť k diskriminácii žiadateľov o pobyt na území SR z bezpečnostných dôvodov. „Napadnuté ustanovenia popierajú princíp rovnosti účastníkov súdneho konania, ktorý je súčasťou každého právneho štátu a ktorý je podporovaný zákazom diskriminácie,“ uvádza sa v podaní. Na základe týchto ustanovení policajný útvar pri odmietnutí pobytu či pri vyhostení uvedie iba skutočnosť, že ide o bezpečnostný záujem SR, pričom dotknutý cudzinec nemá možnosť sa oboznámiť s dôkazmi, ktoré má správny orgán k dispozícii a teda nemá ani možnosť sa účinne brániť. Podľa zákona o organizácii ÚS, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov sa k rozhodnutiu pripája odlišné stanovisko sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej, sudcu Ladislava Orosza a sudcu Lajosa Mészárosa.

Africké Kultúrne, Informačné a Integračne Centrum

Ružinovská 1,

821 02 Bratislava

Tel:  +421 (0) 904 254 939

Email: info@akiic.sk

 

©2010 webwiz Computers